Vides amagades en l’entorn de la indústria turística. 3 peces teatrals a partir de 3 obres literàries per a 3 intèrprets.

Dramatúrgia i direcció: Aina de Cos. Amb Agnès Llobet, Caterina Alorda i Joan Toni Sunyer. Il·luminació: Olivier Auclair.

Col·labora Fundació Mallorca Literària.