LES FURES, de Llorenç Vilallonga. Dramatúrgia Aina de Cos

24 març, 20 h. ESPAI EL TUB, PALMA

26 març, 19:30 h. TEATRE DE SANTANYÍ

30 març, 19 h. TEATRE DE BINISSALEM

31 març, 20 h. INSTITUCIÓ ALCOVER, MANACOR

1 abril, 19 h. CASAL PERE CAPELLÀ, ALGAIDA

2 abril, 20 h. CLUB POLLENÇA