39º A L’OMBRA, d’Antònia Vicens. Dramatúrgia Catalina Florit.

10 febrer, ESPAI EL TUB, PALMA

11 febrer, TEATRE DE SANTANYÍ

12 febrer, TEATRE DE BINISSALEM

17 febrer, INSTITUCIÓ ALCOVER, MANACOR

18 febrer, SALA POLIVALENT ES PORRASSAR, ALGAIDA

19 febrer, CLUB POLLENÇA


ENTRE LLOPS, de Gabriel Janer Manila. Dramatúgia Jaume Miró

3 març, ESPAI EL TUB, PALMA

4 març, TEATRE DE BINISSALEM

5 març, TEATRE DE SANTANYÍ

10 març, INSTITUCIÓ ALCOVER, MANACOR

11 març, SALA POLIVALENT ES PORRASSAR, ALGAIDA

12 març, CLUB POLLENÇA


LES FURES, de Llorenç Vilallonga. Dramatúrgia Aina de Cos

24 març, ESPAI EL TUB, PALMA

25 març, TEATRE DE BINISSALEM

26 març, TEATRE DE SANTANYÍ

31 març, INSTITUCIÓ ALCOVER, MANACOR

1 abril, SALA POLIVALENT ES PORRASSAR, ALGAIDA

2 abril, CLUB POLLENÇA